Zedlyric

Kapele Kalindula Music By Lima Jazz Band

lilya kasuba kantampa kubwelululka

nati ntambiko kuboko chola twende kwesu tukalwe bwali x2

na lelo chainanga, pano pa kwa chibinda ye naumbi kakashale mayo. x2

pamushi pa Chisense Mulima, kwesu lu Luapula.

lilya kasuba ka lemba tyatampo ku bweluluka………………..
nati ntambiko kubuko,
Chola twende kwesu tu kalye ubwali x2 nalelo twainanga…….
pano pa kibinda ye naumbi kakashale mayo x2
Kwesu ku Luapula Pa mfumu Chisense Mulima.

Mayo Katondo kandi kala bwata bwata kali mu mutanda mwa bene

mwabene ta mwaba kuwamya mwa bene. x2

 

Meaning Of The Song

Kapele is a Kalindula Zambian music song by the legendary Lima Jazz Band from Luapula and offers a sadful fwenku fwenku marriage episode

Compiled for Zambian Music

Share This Great Zedlyric

Leave a Reply

Advertisement