Zedlyric

Abakali Bakali Lyrics from Sansamukeni Jazz Band

Abakali ba kali mayo, inshimbi ni shimbi
Abakali ba kali mayo, inshimbi ni shimbi
Abakali ba kali mayo, inshimbi ni shimbi
Abakali ba kali mayo, inshimbi ni shimbi

Naumfwile ululumbi kulya ku Samfya yee
Nkanshi nisupa ya katubi iyalepuka fye
Naumfwile ululumbi bane kulya ku Samfya ye
Nkanshi nisupa ya katubi iyalepuka fye

Nolu kombwa lwatobeka palya pa nsupa
Mwayaponena abantu mulya mu lubemba
Nolu kombwa lwatobeke palya pa nsupa
Lwayaponenamo mwebantu mulya mu lubemba

Samfya yonse yapunda twaleka ukunwa katubi
Abakali bakali mayo lelo tatwabunwe
Samfya yonse yapunda twaleka ukunwa katubi
Abakali bakali mayo lelo tatwabunwe

Abakali ba kali mayo inshimbi ni shimbi
Abakali ba kali mayo inshimbi ni shimbi
Abakali ba kali mayo inshimbi ni shimbi
Abakali ba kali mayo inshimbi ni shimbi

More Superb Post From Zedlyric:  Pamuzhi Palubabo

Naumfwile ululumbi bane kulya ku Samfya yee
Nkanshi nisupa ya katubi iyalepuka fye
Naumfwile ululumbi bane kulya ku Samfya yee
Nkanshi nisupa ya katubi iyalepukako

Bulisha yonse yapunda twaleka ukunwa katubi
Abakali bakali mayo lelo tatwabunwe
Mansa yonse yapunda twaleka ukunwa katubi
Abakali bakali mayo lelo tatwabunwe

Nolu kombwa lwatobeka palya pa nsupa
Lwayaponena mwebantu mulya mu lubemba
Kanshi na bemba ya lepuka pa nsupa
Yaya ponena mwebantu palya pa bemba

Samfya yonse yapunda twaleka ukunwa katubi
Abakali bakali mayo lelo tatwabunwe
Samfya yonse yapunda twaleka ukunwa katubi
Abakali bakali mayo lelo tatwabunwe

Pwele pwele bulyo buno pwele  bulyo buno mayo pwele
Pwele pwele bulyo buno pwele  bulyo buno mayo pwele
Pwele pwele bulyo buno pwele  bulyo buno mayo pwele

More Superb Post From Zedlyric:  Navuluka

Pwele alelila bulanda mpafwa shibili mayo
Ifwe tulibana ba kasepa milonga fwebaku Malela mayo
Pwele alelila bulanda mpafwa shibili mayo
Ifwe tulibana ba kasepa milonga fwebaku Malela mayo

 


Compiled for Zambian Music

Share This Great Zedlyric

Leave a Reply

Advertisement

VIDEO