Zedlyric

Chef 187 Sensei

[Verse 1]
Ndimu kalale na maano ya kumwesu
Nanomba nsambila ku mwepu
Nafuluka ifikopo
Ngolenwa chibuku ileshala nakumwefu
Lete impoko nkape imbwa
Nshale mu local muka tendwa
Nshale mono eko mukasendwa
Niine K-Star naulya Kapembwa
Shiila kapala ichilongo iwe
Shi leka pabe ichipondo
Solwe solwe mukalamba
Uyu shikateka mulyaa-nondo
Te kemba chite, bufi
Leka fye mbashiike futi
Mfwele iyi kashiike suit
After burial ndeya napa duty

 

[Verse 2]
Yano tema skillay mu memenga
Tema skopo mu belenga
So munjenbe mbebe nga
Fulopa ninebo ndelenga
Picture picture
Na lenga history
Ninani enga lemba
Ninebo mbako chila mwaaka lyonse
Ni mbeni kuba bemba
Umutima fya muchupo
Ku nkeche ntemwako imbokoshi
Type ibomfya insunko
Mumpeshe mpete itoloshi
Paliko time ya Mulilo than kwaisaba inkoloko
Teti ntiine ukwebelapo ubwato
Nalimo mfolo’ko (Mfolo’ko)
Ndimu chuni first kalashi
Bena balemposela shade nelyo nshi fwala ama galashi
Chef na tumpa apa mulekeni
Njebele nshilati
Balenjita ati Sensei
I got kicks ngo upenene karate

More Superb Post From Zedlyric:  Your Love Lyrics

 

[Chorus]
Amaati nchilombo chiwandakaza
I say
Amaati nchilomba kuwona ngati ni vimbuza
(Ngo upenene karate)
Amaati nchilombo chiwandakaza
I say
Amaati nchilombo kuwona ngati ni vimbuza

 

[Verse 3]
Don’t let the collabos fool ya
Nshi seka nabo ichi mbuya
I love to watch them fall off
Nga meno yaba mbuya
I need me a new rival
Uyu ale ndomba feature
If need be a new idol
Umu kamba ale ndomba picture
Bachibusa fye elupwa apa
Still batila nshibafwa
Too many snakes, ichani nachi kula
Nala pitamo nechi kwakwa
Nde shiika ama rapper na bar imo
Ama verse ukufula ni bible
Bakeshiiba shani ati nimfola
Pa thirty nshi nwina mu bar imo
Oh yes oh yes sir
Feel situ yali better
Yalya ama days nali neka
Life ukwabula bae
Fly nge chipelebesha (Fly nge chipelebesha)
Tapali gelo ampele pressure
But anyway it’s okay ni nature

More Superb Post From Zedlyric:  DJ Mzenga Man 2019 Cypher

 

[Chorus]
Amaati nchilombo chiwandakaza
I say
Amaati nchilomba kuwona ngati ni vimbuza
Amaati nchilombo chiwandakaza
I say
Amaati nchilombo kuwona ngati ni vimbuza

(Ngo upenene karate)


Compiled for Zambian Music

Share This Great Zedlyric

Comments are off this post

    Advertisement

    VIDEO