Zedlyric

Nimpopoka Chef 187 Lyrics

Eyy Bon Appetit
Eyy Nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Njishibe fye ati nimfuma nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Allo ella nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Njishibe fye ati nimfuma nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka

(Verse 1 – Chef 187)
I am the eish intwenu mu dunk
Kembo na dunku mu bank
Nku nachita shani nga nafuma ghetto role model
Mu hood ni junkie
Pembela nka beule
Nka mina bonse then muka teule
Mummy nga ku ngumfwisha jealous na new catch pa last ukabe ihule
She rubbing it all in my face
Okay lemme catch you with the chess
Ali gelo ni nomba fyalipwa
So I told her nga lupato pick up the pace
Isabi lingi mu bemba
But apusile limbi mulenga
Dunno why muikumbila imanda
Lyonse nga fwapwa ifilindi muleemba
Maybe ninebo
Status ichinja na level
Chinondo no dilu na Devil
Teti alye milu nanebo
(kaili njishibe fye ati)

Nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Njishibe fye ati nimfuma nimpopoka
Allo ella nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimfuma nimpopoka

More Superb Post From Zedlyric:  Potential Lyrics

 

(Verse 2 – Chef 187)
I tell ’em it’s been long nga long army allo
Biney lishapo lamya allo
Fibipe shani nshipontela ubwato
Ulwaku ntalalika kale nalyamo
Insalu mfwala shaba tailor made
Booking fee yobe eyo mpela maid
Beggar teti alenge mbelame
Pockets heavy kwati no bina (no bina)
Nshaba straight
Wala whack song mwi seleti
Ndina bass yakubusha the late
Mona legacy ndechita cement
Itoloshi futi mukabe isengo
Question bepusha, mutengo
Ufunya kwisa ingubo, lufyengo
Ndeba loleshafye neminsula kaili
Ine njishibe fye ati

Nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Njishibe fye ati nimfuma nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Allo ella nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka (Zindangwa)
Ine njishibe fye ati nimfuma nimpopoka

 

(Verse 3 – Bow Chase)
Njishibe fye ati nimpopoka
Awe njishibe fye ati ni mpompo
Pantu nshiba neka kwati kalya ka Tong Po kamushishi
Nebo mfumine fye nge pompo
Pompo new me good boy no more
Kushy Liqour Pall Mall
Backup lyonse fye no ball
Pela juice nga Sobo
Just had a sold out show ku Solwezi
Nombaline ndeya Dundumwezi
Filya mu boombela ten years
Nebo nku nafikwata fye muli 2 days (yeah)
Fo mboneka fye lakka
Ndi nechi base ichikali kwati Gaga
Uli nepilikiti kuku funya fwaka
Ndepanga ifishilikiti bane uno mwaka-ka
Yeah bale nkonka ama reporter ba paparazzi
Bale njipusha ama question eyo nshishibe
But njishibe fye ati

More Superb Post From Zedlyric:  Tula

 

Nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Njishibe fye ati nimfuma nimpopoka
Allo ella nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimpopoka
Ine njishibe fye ati nimfuma nimpopoka


Compiled for Zambian Music

Share This Great Zedlyric

Leave a Reply

Advertisement